Start

Naszą specjalnością są usługi informatyczne.
 
Polityka Bezpieczeństwa Informacji
  • Proponujemy Państwu przygotowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji wraz z Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym. Dokumentacja Polityki zostanie opracowana zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, oraz z ROZPORZĄDZENIEM  MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024.

Usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji

  • Oferujemy usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
    Zgodnie z art.36 ust.3 ustawy o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przedsiębiorcy są zobowiązani do wyznaczenia osoby nadzorującej przestrzegania zasad ochrony danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
    z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 
 
© Service-Q Spółka Jawna
Aktualizacja 06.12.2013